PGB AB Kvalitetsplan
Företagsidentitet Peters Geotekniska Borrningar AB
Säte Lund
Organisationsnr 556756 - 2664
F - skatt Finns
Ägare Peter Hylander

Adress


Assarhusavägen 182
247 36 Södra Sandby

Telefon 0706 - 10 55 72
E-post Peter Hylander
Hemsida www.pgborrning.se
Organisation Organisationen består av ägare Peter Hylander som utför arbetena tillsammans med en anställd.

Kvalitetspolicy

 

 

 

 

 

 

 

PGB AB ska genom lyhördhet för våra kunders önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för arbetet blir så optimalt som möjligt för kunden.

Skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som leverantör för att säkerställa entreprenadens kvalitet.

PGB AB skall:

 • Använda rätt material och metoder
 • Hålla avtalade tider
 • Ha ett långsiktigt tänkande
 • Ha kvalitet och fackmannamässighet i utförandet

Göra varje beställare och projekt till en referens.

Miljöpolicy

 

 

PGB AB har som mål att:

 • Minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan
 • Arbeta för att leverantörer skall hyra ut maskiner och transportföremål som är miljöklassade för att användas i miljözon
 • Lagstiftning och andra miljökrav som berör verksamheten skall följas

Arbetsmiljöpolicy

 

 

 

 

Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna.

Arbetsmiljön på PGB AB skall återspegla sig i:

 • Att anställda skall känna sig trygga i sitt arbetsutförande
 • Att anställda har tillgång till rätt maskiner och säkerhetsutrustning
 • Att anställda fortbildas för sin yrkesutövning
 • Den anställde skall ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och använda ett kritiskt tänkande när han kommer till en arbetsplats

Verksamhet

 

 

Företagets huvudsakliga verksamhet är att utföra uppdrag såsom:

 • Geotekniska undersökningar
 • Miljöundersökningar
 • Packningskontroller
Verksamhetens bedrivande

Företagets verksamhet bedrivs systematiserat efter beställarens kvalitetssystem.